Vooraleer de logopedische behandeling van start kan gaan, dienen onderstaande stappen gevolgd te worden.

Aanmelding
Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, ...   Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift voor een logopedisch bilan, dient u eerst langs een geneesheer-specialist te gaan (NKO-arts, kinderarts, ...). Dit hebt u nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Logopedisch bilan
Het onderzoek start steeds met een uitgebreid gesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Op basis van die informatie worden een aantal logopedische testen afgenomen. Hiervan maakt de logopediste een verslag en er wordt ook een behandelplan opgesteld.

Adviesgesprek
Na het onderzoek en het opstellen van de behandelingsmogelijkheden worden de resultaten met u besproken. Tijdens dit gesprek wordt ook de werking van de praktijk besproken en wordt uitgelegd hoe de aanvraag voor terugbetaling verder verloopt. Indien de beslissing wordt genomen om therapie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor de logopedische therapie.

Alle documenten die nodig zijn voor de terugbetaling worden door de logopediste samengevoegd en worden binnengebracht bij de mutualiteit. Het dossier wordt geëvalueerd en er wordt beslist of terugbetaling wordt toegestaan. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Na het adviesgesprek kan eventueel de logopedische therapie opgestart worden.