Onderzoek, behandeling en begeleiding van: 
Leerproblemen (lezen, spellen en rekenen) 
Articulatieproblemen 
Spraak- en taalontwikkelingsproblemen (o.a. dysartrie en afasie)
Stemproblemen 
Sliksproblemen (dysfagie)


Aanvullend: 
Studiebegeleiding 
Aandacht voor werkhoudingsproblemen 
Aandacht voor een correcte schrijfmotoriek 
Speciale aandacht voor het welbevinden van het kind, het correct omgaan met de moeilijkheden.

Aangezien logopedie vaak bovenop de school- of werktaak komt, wordt er bij LogoKrabbel extra aandacht besteed aan motivatie. In de pas vernieuwde praktijk wordt u ontvangen in een aangename huiselijke sfeer. Voor de allerkleinsten wordt er een mooi evenwicht gezocht tussen spel en leersituatie - vaak worden beiden zo veel mogelijk gecombineerd - en wordt er ingespeeld op ieders interesses. Naast het opvolgen van de vooropgestelde doelstellingen wordt ook een luisterend oor geboden voor uw noden of wensen. 

Kortom: een begeleiding met een hart voor mensen.