Tarieven

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dat wil zeggen dat ik de officiële honoraria hanteer die opgelegd zijn door het RIZIV.

Aard prestatie

Honorarium*

Tegemoetkoming °

Remgeld (opleg) °

Bilanzitting (per sessie van ½ uur)

€ 30,87

€ 23,16

€ 7,71

Evolutiebilan

€ 44,11

€ 33,09

€ 11,02

Therapiesessie ½ uur

€ 22,05

€ 16,54

€ 5,51

Therapiesessie 1 uur

€ 44,11

€ 33,09

€ 11,02

* Tarieven geldig vanaf 01/01/2014

° Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut). Terugbetaling waarvoor het RIZIV niet tussenkomt, wordt door elke mutualiteit apart bepaald en kunnen dus verschillend zijn.